header
KBS de Vonder     Leike 12     5133 AR Riel        Tel: 013-5181590     Fax: 013-5181440     Email: info@bs-vonder.nlNieuwbouw: stand van zaken.


De werkzaamheden zijn te volgen via De bouwapp


IMG_0004 (112K) IMG_0011 (99K) IMG_0017 (85K) IMG_0018 (86K) IMG_0022 (86K) IMG_0036 (115K) IMG_0037 (100K) IMG_0042 (121K) IMG_0111 (107K) IMG_0112 (107K) IMG_0113 (107K) IMG_0130 (118K) IMG_0133 (115K) IMG_0148 (83K) IMG_0151 (107K) IMG_0154 (115K) IMG_0155 (135K) IMG_0176 (131K) IMG_0177 (117K)

Nieuwbouw en sloopwerkzaamheden: stand van zaken.12-7-2016

Nieuwbouw: de gemeente laat van zich horen

Een dezer dagen stuur ik u een brief namens de gemeente Goirle, waarin u wordt uitgelegd waar de vertraging die de nieuwbouw met zich meebrengt aan te wijten is.

Tevens zal daarin een datum aangegeven worden, waarop de gemeente en de aannemer een informatieavond gaan plannen waar ze u informatie gaan geven over het traject tot nu toe en hoe verder14-6-2016

Nieuwbouw:????????????????

Het lijkt een verhaal zonder einde te zijn, ik begrijp dat de geloofwaardigheid van mijn nieuwsberichten omtrent onze nieuwbouw onderwerp van gesprek zijn, maar toch vind ik het mijn plicht u op de hoogte te houden van ontwikkelingen die er momenteel gaande zijn.

Welnu, de maand mei is voorbij en nog steeds zijn er geen bouwactiviteiten te zien op de bouwlocatie aan de Vonderstraat: de zoveelste tegenvaller die ons treft!

Reden hiervoor is dat er onenigheid is tussen gemeente en aannemersbedrijf omtrent de hoogte van de kosten om de grondwerkzaamheden uit te voeren. Een dezer dagen zal uitsluitsel gegeven worden of mogelijk een andere partij deze werkzaamheden zal gaan uitvoeren en dan wel op korte termijn.

Een situatie die ons erg tegenvalt, maar waar we geen invloed op kunnen uitoefenen. Het uiten van onze onvrede hiervoor is helaas het enige dat we kunnen doen en dat hebben we (school, Koningsbeer en Kober) dan ook gedaan.

Nu is het lijdzaam toezien tot het moment daar is dat de eerste schop de grond in gaat.31-5-2016

Nieuwbouw: grondwerkzaamheden gaan van start!

Waarschijnlijk gaat het dan nu toch echt gebeuren: werkzaamheden t.b.v. de nieuwbouw gaan starten. Met de nodige voorzichtigheid kan ik u dit melden aangezien we al een paar keer flink teleurgesteld zijn geweest.

Grondwerkzaamheden op de braakliggende locatie van de oude school gaan starten. Er dient nl. een dieperliggende veenlaag verwijderd te worden, waarna de ondergrond stevig genoeg gemaakt kan worden om met de bouw te starten.5-4-2016

Nieuwbouw: eindelijk is het dan zover!

U bent al verschillende keren via deze schoolwijzer op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom onze nieuwbouw.
Ik kan me voorstellen dat de geloofwaardigheid van het nieuws daaromtrent in het geding is.

De diverse aangekondigde tijdstippen van aanvang van de nieuwbouw hebben u, maar ook ons, aan het denken gezet. Helaas moeten we constateren dat het doorlopen van allerlei procedures en enkele tegenslagen (aanbestedingsfouten, asbest op de oude locatie) er voor gezorgd hebben dat er steeds een nieuw scenario op tafel kwam te liggen.

U zult waarschijnlijk denken 'had dan toch gewacht tot het definitieve scenario bekend wasV, maar de directie heeft er steeds voor gekozen om transparant naar ouders en andere belanghebbenden te zijn als het gaat over ontwikkelingen betreffende de nieuwbouw.

Maar...........eindelijk is de kogel nu dan toch definitief door de kerk! In het Brabants Dagblad van donderdag 31 maart stond in grote letters te lezen: Bouw van school De Vonder start in mei, 'een bijzonder moment'.

Aangezien mei 31 dagen telt, ga ik me niet wagen aan een voorspelling of er begin mei, half mei of eind mei gestart gaat worden met de nieuwbouw. Dat er gestart gaat worden is nu wel definitief, aangezien de aannemer Remmers/Bertens en installatiebedrijf Van Gerwen/Schellens hun handtekening hebben gezet onder de overeenkomst en dat in het bijzijn van de verantwoordelijk wethouder Guus van der Put.

We kijken nu met zijn allen vooruit naar de daadwerkelijke realisatie van onze nieuwbouw:

Kindcentrum De Vonder.


8-3-2016

Nieuwbouw: eindelijk het sein definitief op groen!

We hebben het als erg vervelend beschouwd dat u uit het Brabants Dagblad van afgelopen donderdag hebt moeten vernemen dat de bouw van onze nieuwe school kan gaan starten.

In een overleg met de gemeente hadden we zeer nadrukkelijk aangegeven dat wij, de school, de eerste brenger van dit goede nieuws zouden zijn, hetgeen wij naar u, ouders, passend vonden.
Echter in de persvoorlichting bij de gemeente van afgelopen woensdag is het goede nieuws al ter sprake gebracht en u weet wellicht hoe dat dan in de journalistiek werkt.

Zoals in het persbericht stond beschreven zal de gemeente binnenkort een overeenkomst met Bouwcombinatie Remmers-Bertens uit Tilburg en Schellens Installatiebedrijf uit Reusel tekenen. Deze laatste firma zal zorgdragen voor het unieke energieconcept in onze school.

De overlegmomenten van de laatste maanden hebben vooral in het teken gestaan van aanpassingen waardoor we binnen het budget van 2,5 miljoen euro zijn gebleven. Overigens hebben de aanpassingen geen geweld gedaan aan de kwaliteit die we nastreven bij het bouwen van onze school.

Waarschijnlijk zal ik u in de volgende schoolwijzer kunnen mededelen hoe het geplande tijdstraject er uit gaat zien, maar voor nu kunnen we zeggen dat het eindelijk zover is dat de kogel door de kerk is en daar zijn we erg blij mee. Nu is het dan daadwerkelijk uit gaan zien naar de realisatie van ons nieuwe schoolgebouw.5-1-2016

Er lijkt geen einde te komen aan de 'continuing story' van onze nieuwbouw.

De enige zekerheid die we hebben is dat de nieuwbouw er gaat komen, maar ongetwijfeld zult u in de krant hebben gelezen dat er nog een financieel gat met een potentiële aannemer gedicht dient te worden.

Hopelijk gaat dit op 15 januari gebeuren, zodat daarna het sein op groen gezet kan worden voor verdere ontwikkeling van onze nieuwe school.

Vlak voor de afgelopen kerstdagen is de bodem gesaneerd van het terrein aan de Bernhardstraat en meteen na de kerstvakantie is men gestart met het ruimen van de puinhopen die er nog lagen.

Uiteraard zullen wij u wederom op de hoogte blijven houden van de voortgang.24-11-2015

In de vorige schoolwijzer hebt u kunnen lezen over het asbestprobleem en de stand van zaken m.b.t. de aanneming van het bouwproject.

Wat betreft dat eerste kan ik u melden dat deze week gestart gaat worden met het saneren en verder slopen van asbesthoudende delen van het oude gebouw. Dit zal een tweetal weken in beslag gaan nemen.

Voor wat betreft de nieuwbouw zijn er plannen ingediend om het aanbestedingsoverschot te verkleinen en met deze wetenschap wordt deze week een gesprek gevoerd met 1 aannemersbedrijf, die mogelijk onze nieuwbouw gaat realiseren.10-11-2015

Ongetwijfeld zult u ook via de media te horen hebben gekregen dat er in de aanbestedingsprocedure voor wat betreft de nieuwbouw e.e.a. niet goed verlopen is.

Om duidelijkheid te verschaffen: dit is alleen het geval voor de nieuwbouw van de Kameleon.

Afgelopen donderdag heeft de rechter daarover een uitspraak gedaan.
Voor wat betreft de aanbesteding van onze nieuwbouw zijn de tekeningen en overige stukken aangepast.

Dit n.a.v. enkele bezuinigingen, die overigens de kwaliteit van datgene dat we willen realiseren, niet aantasten. Overleg met aannemer(s) zal spoedig plaatsvinden.

Voor wat betreft de sloopwerkzaamheden hebt u wellicht ook geconstateerd dat deze werkzaamheden even stil liggen. Dit heeft te maken met het feit dat er asbest aangetroffen is.

Een saneringsplan is in de maak en naar verwachting zal dat deze week klaar zijn, zodat waarschijnlijk volgende week gestart kan worden met de verdere sloop van het gebouw en vervolgens het bouwrijp maken van het terrein.6-10-2015

Met ons bent u wellicht ook verrast over de inhoud van het krantenbericht in het Brabants Dagblad van enkele weken terug.

Ook voor de Vonder werd daarin vermeld dat er een a anbestedingsoverschrijding was.

Dit blijkt inderdaad het geval te zijn, waardoor he t projectteam op gemeentelijk niveau meteen aan de slag is gegaan om te kijken hoe hieraan het hoofd te bieden.

Dinsdag 6 oktober worden wij op het gemeentehuis uitgenodigd om te horen welke oplossing uit de hoed getoverd gaat worden.

Wat de consequenties hiervan zijn is nog niet helemaal duidelijk, maar dat het tijdstip van realisering van onze nieuwbouw na de herfstvakantie 2016 komt te liggen is volgens ons een doemscenario waarmee we rekening moeten gaan houden.

Uiteraard zullen we u op de hoogte blijven houden van ontwikkelingen die plaatsvinden.


Enkele Nieuwsbrieven over de Brede School Goirle

* Nieuwsbrief Brede School Goirle No. 1 - Januari 2012

* Nieuwsbrief Brede School Goirle No. 2 - Juni 2012