header
KBS de Vonder     Leike 12     5133 AR Riel        Tel: 013-5181590     Fax: 013-5181440     Email: info@bs-vonder.nl

Welkom op de website van KBS de Vonder.

Momenteel zijn we gehuisvest in de noodlocatie aan het Leike.
Najaar 2017 hopen we onze nieuwe school in gebruik te kunnen nemen.

Onze missie als school is goed onderwijs verzorgen in een lerende organisatie. Wij begeleiden kinderen bij hun ontwikkeling, in de meest ruime zin van het woord, daarbij rekening houdend met de verschillende fases in die ontwikkeling.

We proberen op onze school de ontwikkeling die een kind in 8 jaar doormaakt zo soepel mogelijk te laten verlopen.

We erkennen hierbij dat de kleuterfase een duidelijk andere is dan die van de periode erna. Daarom zijn de groepen 1 - 2 anders geformeerd dan de groepen 3 t/m 8.

Wij willen een fijne school zijn, waar leerlingen , leerkrachten en ouders zich veilig, geborgen en thuis voelen.

* De Vondergids 2017 - 2018 staat op de website