header
KBS de Vonder     Leike 12     5133 AR Riel        Tel: 013-5181590     Fax: 013-5181440     Email: info@bs-vonder.nl

Schoolkalender

2016 - 2017

September
* Start schooljaar 2016-2017:    Maandag 5 september 2016

September:
* 5 september:
   Luizencontrole

* 9 september:
   Groepen 1 - 4 vrije middag
   JOKO disco

* 12 september:
   GMR vergadering

* 15 september:
   BOV vergadering

* 16 september:
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 19 september:
   Informatieavond groep 6


* 20 september:
   Vonderdag
   Informatieavond groep 8
   MR vergadering

* 21 september:
   Informatieavond groep 7
   Informatieavond 1e communie
   (ouders groep 4)

* 23 september:
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 26 september:
   Kledinginzameling
   Informatieavond groep 4


* 27 september:
   Informatieavond groep 5

* 28 september:
   Kinderpostzegelactie: bestelronde
   Informatieavond groep 1 - 2

* 29 september:
   Verjaardag juf Adrilene
   Informatieavond groep 3

* 30 september:
   Groepen 1 - 4 vrije middag

Oktober
* 4 oktober:
   Werelddierendag

* 5 oktober:
   Start Kinderboekenweek:
   'Voor altijd jong'
   Dag van de Leraar

* 7 oktober:
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 10 oktober:
   Deze week:
   Brede School workshops
   (inschrijven 1e ronde)

* 13 oktober
   BOV vergadering


* 14 oktober
   Einde Kinderboekenweek:
   Voorleeswedstrijd groep 5 t/m 8
   Groepen 1 - 4 vrije middag
   JOKO: disco-avond

* 17 oktober:
   Verjaardag juf Evelien
   Werkgroep KIND
   Arbo-werkgroep

* 18 oktober:
   Verjaardag juf Annette
   Bezoek Inspectie van het
   Onderwijs ('s ochtends)
   Klankbordgroep
   GMR Vergadering

* 19 oktober:
   Studiedag Het Groene Lint:
   alle kinderen zijn vrij


* 20 oktober:
   Verjaardag Lilian
   (onze conciërge)

* 21 oktober:
   Herfstwandeling gr. 1-2

* 21 oktober:
   Vrije middag groepen 1 t/m 4

* 24 okt. t/m vr. 28 okt.:
   Herfstvakantie

* 31 oktober:
   Luizencontrole
   Start 1e ronde workshops
   Brede School

November
* 1 t/m vr. 4 nov.:
   Fietsverlichtingsactie
   groep 5 t/m 8

* 9 november:
   Kinderpostzegels: Afleverronde

* 11 november:
   Groep 1 - 4 vrije middag
   JOKO: disco-avond

* 13 november
   Intocht Sinterklaas

* 16 november:
   Studiedag team:
   Leerlingen vrije dag

* 17 november:
   BOV Vergadering

* 18 november:
   Groep 1 - 4 vrije middag

* 21 november
   Deze week:
   oudergesprekken groep 2
   GMR Vergadering

* 25 november
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 29 november
   MR Vergadering


December
* 2 december
   Groepen 1 t/m 4 vrije middag

* 5 december
   Sinterklaas

* 6 december
   Ochtend vrij

* 9 december
   Uitgave 1e rapport
   Groepen 1 t/m 4 vrije middag
   JOKO: Disco avond

* 12 december
   Rapportgesprekken groep 3 t/m 8

* 13 december
   Rapportgesprekken groep 3 t/m 8

* 15 december
   BOV Vergadering

* 16 december
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 19 december
   Verjaardag juf Chantal

* 22 december
   Kerstviering

* 23 december
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 25 december
   1e Kerstdag

* 26 december
   2e Kerstdag

* 26 december t/m 6 januari
   Kerstvakantie


Januari 2017
* 6 januari
   Drie Koningen

* 8 januari
   Verjaardag juf Jody

* 9 januari
   Luizencontrole

* 13 januari
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 16 januari
   GMR Vergadering

* 20 januari
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 21 januari
   Vormsel

* 24 januari
   MR Vergadering

* 27 januari
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 30 januari
   Deze week:
   oudergesprekken groep 1Februari
* 1 februari
   Studiedag team:
   vrije dag

* 2 februari
   BOV Vergadering

* 3 februari
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 10 februari
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 17 februari
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 20 februari
   Deze week:
   Inschrijving 2e ronde
   workshops Brede School
   Adviesgesprekken groep 8

* 21 februari
   Adviesgesprekken groep 8

* 22 februari
   Adviesgesprekken groep 8

* 23 februari
   Adviesgesprekken groep 8

* 24 februari
   Carnaval op school
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 27 februari
   Voorjaarsvakantie t/m/ 3 maart


Maart
* 1 maart
   Verjaardag juf Saskia

* 6 maart
   Luizencontrole

* 7 maart
   Aanmelden Voortgezet Onderwijs

* 9 maart
   Aanmelden Voortgezet Onderwijs

* 10 maart
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 13 maart
   Verjaardag juf Linda Kivits
   Start 2e ronde
   workshops Brede School

* 14 maart
   Verjaardag meester Lucien

* 16 maart
   BOV Vergadering

* 17 maart
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 20 maart
   Week van de Lente Kriebels
   Keuze middag groep 1 - 4
   GMR Vergadering

* 22 maart
   Info avond ouders
   nieuwe leerlingen

* 23 maart
   Open inloopavond

* 24 maart
   Groepen 1 - 4 vrije middag

* 26 maart
   Start zomertijd

* 27 maart
   Week van het geld
   Keuze middag groep 1 - 4

* 28 maart
   MR Vergadering

* 31 maart
   Groepen 1 - 4 vrije middag


AprilMei
JuniJuli