header
KBS de Vonder     Leike 12     5133 AR Riel        Tel: 013-5181590     Fax: 013-5181440     Email: info@bs-vonder.nl

Vakantierooster Schooljaar 2017-2018.

Vakanties en vrije dagen

De vakanties worden opgesteld in overleg met de scholen in de regio.
Hierna wordt het aan onze MR ter advisering voorgelegd. We proberen het vakantierooster in een vroegtijdig stadium op onze website en in de Vonder wijzer te publiceren.

Herfstvakantie
ma. 16 okt. t/m vr. 20 okt.

Kerstvakantie
vr. 25 dec. t/m vr. 5 jan.

Voorjaarsvakantie
ma. 12 febr. t/m vr. 16 febr.

Meivakantie
ma. 23 apr. t/m vr. 4 mei

Hemelvaart
do. 10 mei en vr. 11 me i

Zomervakantie
ma. 9 juli t/m vr. 17 aug.

Verder zijn de volgende dagen of dagdelen vrij:

Studiedagen
woensdagen: 27 sept. - 15 nov. - 7 maart en 16 mei

Sinterklaas:
woensdag 6 dec.

Tweede Paasdag
ma. 2 april

Tweede Pinksterdag
ma. 21 mei

Laatste schooldag vrijdagmiddag:
9 juli.

I.v.m. verhuizing naar ons nieuwe schoolgebouw zull en de kinderen waarschijnlijk vr de herfstvakantie nog enkele da gen vrij zijn. We zullen u daar z.s.m. van op de hoogte brengen