Aanmeldprocedure

Wanneer uw kind vier wordt, breekt een nieuwe fase aan in het leven van uw kind. Hij of zij is van harte welkom op de basisschool! We kunnen ons voorstellen dat het fijn is om te weten hoe de aanmeld- en inschrijfprocedure er uitziet op De Vonder. Op deze pagina vindt u hierover de benodigde informatie:

Stap 1: het aanmelden van uw kind op onze school
U kunt uw kind vanaf het moment dat hij of zij drie wordt aanmelden op De Vonder. Dat doet u door dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te mailen naar janpietkruijs@hetgroenelint.nl. In dit formulier komt u vragen tegen over de ontwikkeling van uw kind. Directeur Jan-Piet neemt contact met u op en tijdens het oriënterende gesprek wat vervolgens met u wordt ingepland, wordt op deze vragen teruggekomen en heeft u alle gelegenheid om uw vragen aan ons te stellen.

Stap 2: een keuze maken
Deze stap bestaat uit twee delen: het eerste deel is voor u als ouder; u maakt de keuze of u uw kind naar De Vonder wil laten gaan. Het tweede deel is voor ons als school; wij kijken of uw kind bij ons terecht kan. Hiermee wordt bedoeld dat we met uw toestemming contact opnemen met de voorschoolse voorziening om ook van hen te horen hoe de ontwikkeling tot dan toe is verlopen en of we de mogelijke zorg die hiermee gepaard gaat door ons geboden kan worden.

Stap 3: het inschrijven
Wanneer vanuit uw en onze kant besloten is dat uw kind naar De Vonder kan, dan wordt overgegaan op de derde en laatste stap. Dat is het inschrijven van uw kind op onze school. Hiervoor ontvangt u het inschrijfformulier van ons. We vragen u wederom om dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en in te leveren.

Heeft u vragen over de procedure of een andere vraag, neem dan gerust contact met ons op.

Met vriendelijke groet,
Team De Vonder
  
Cookie instellingen