Waar staan we voor?

Hier leest u meer over onze missie, gekoppeld aan onze visie bestaande uit zes kernwaarden. 

Missie 
De missie van De Vonder luidt: het team van De Vonder heeft zich ten doel gesteld om kinderen zich bewust te laten maken van het eigen leerproces, de persoonlijke groei van kinderen te stimuleren op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied en hen de ruimte te bieden zichzelf te kunnen zijn en naar eigen kunnen te ontwikkelen. Tot slot vindt het team van De Vonder het belangrijk dat kinderen geleerd wordt om respectvol met elkaar om te gaan, eerlijk te zijn met en tegen elkaar in een veilige en vertrouwde omgeving. 

Visie 
Op De Vonder werken we volgens zes kernwaarden. Deze vormen tezamen de visie. 
  • Autonomie, onder autonomie verstaan we het begeleiden van kinderen bij de bewustwording van het eigen leerproces. Het is belangrijk dat kinderen vanuit intrinsieke motivatie leren en zelfverantwoordelijk zijn. Kinderen wordt ruimte geboden om hun leerproces, binnen aangegeven kaders, vorm te geven. 
  • Groei, onder groei verstaan we het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling van kinderen op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied, vanuit een doorgaande ontwikkelingslijn. Hierbij wordt aandacht besteed aan het samen ontdekken van talenten en interesses binnen een rijke leeromgeving. Ontwikkeling wordt naar kinderen en ouders zichtbaar gemaakt. 
  • Eigenheid, onder eigenheid verstaan we het bieden van ruimte aan kinderen om zichzelf te kunnen zijn en zich naar eigen kunnen te ontwikkelen. Kinderen worden aangemoedigd om eigen keuzes te maken, zichzelf te leren kennen en elkaar te accepteren zoals ze zijn. Dit wordt gedaan binnen een veilige, stimulerende omgeving die staat voor het hebben van vertrouwen in zichzelf en in elkaar. 
  • Respect, onder respect verstaan we de waardering die een kind, ouder of medewerker ontvangt voor iets vanwege aanwezige kwaliteiten, prestaties of vaardigheden. 
  • Eerlijkheid, onder eerlijkheid verstaan we de waarheid zeggen en het zich houden aan afspraken. Door op een eerlijke manier met elkaar om te gaan, weten kinderen, ouders en medewerkers van De Vonder waar zij aan toe zijn. Door eerlijk te zijn, zijn kinderen, ouders en medewerkers van De Vonder betrouwbaar naar elkaar en weten daardoor goed wat er van hen verwacht wordt. 
  • Veiligheid, onder veiligheid verstaan we het beschermen tegen gevaar en bedreigingen. Door de omstandigheden op De Vonder zo te organiseren dat het veilig voelt voor kinderen, ouders en medewerkers van De Vonder wordt ontwikkeling positief in de hand gewerkt. 

Het onderwijs op onze school is stevig in ontwikkeling en is vanuit bovenstaande zes kernwaarden ingericht. We geloven erin dat wanneer we samen met en voor u en uw kinderen ons onderwijs vormgeven dat dit ertoe doet en pas echt betekenisvol wordt. 
Cookie instellingen