BOV

Ouders van kinderen op De Vonder zijn automatisch lid van de oudervereniging. De BOV is het bestuur van deze oudervereniging. De BOV besteedt haar tijd en aandacht aan het bedenken, organiseren en financieren van leuke, feestelijke en creatieve activiteiten en projecten op school. Zij ondersteunen hierbij de leerkrachten. Denk hierbij aan verschillende sportactiviteiten, het Sinterklaasfeest, de Kerst-, carnavals- en Paasviering en het tweejaarlijkse schoolreisje. Aanmelding als bestuurslid van de Oudervereniging kan geschieden door middel van het persoonlijk benaderen van één van de BOV-leden of middels een e-mail aan: or.vonder@hetgroenelint. nl. De oudervereniging streeft ernaar om ouders/verzorgers uit alle leerjaren in het bestuur vertegenwoordigd te hebben. De vrijwillige ouderbijdrage wordt geïnd door de penningmeester van de BOV en bedraagt € 30,- per leerling. Voor leerlingen die instromen vanaf januari bedraagt het €15,-. 

De BOV bestaat uit de volgende acht ouders:
 • Karin Bakker, voorzitter
 • Barbara van Alphen, penningmeester​
 • Hilde Smeijers, secretaris
 • Ilona Lafertin
 • Ilona van den Hout
 • Mirella Thielen
 • Renate Kalkman
 • Linda Stabel
 • Ron van Bergen
 • Tom Hazen
En de volgende twee collega’s van school:
 • Maud van Ginneken, event-manager
 • Jan-Piet Kruijs

Klik hier voor de presentatie over de BOV.

 

Cookie instellingen