Kindcentrum De Vonder

We maken als basisschool ook onderdeel uit van Kindcentrum De Vonder en werken samen met Kinderdagverblijf De Koningsbeer en Kober Kinderopvang. Zo wordt er gewerkt met een zogenaamde warme overdracht tussen de drie organisaties zodat we in het belang van uw kind(eren) goed weten hoe zij of hij zich ontwikkelt en voelt. Denk hierbij aan het overdragen van peuter- naar kleuterperiode waarbij kennis en ervaringen met en rond het kind onderling met elkaar wordt uitgewisseld. Dit gebeurt vanzelfsprekend pas nadat we hiervoor uw toestemming hebben gekregen. Ook stemmen we onderling thema’s af waar aan gewerkt wordt met en door kinderen. Daarnaast vindt geregeld een aantal activiteiten plaats waarbij we de samenwerking opzoeken, denk hierbij aan gezamenlijke activiteiten zoals de De Vonderdag, afspraken maken over gebruik van gezamenlijke ruimtes, een gezamenlijk teamuitje etc. 
Tijdens schooljaar 2022-2023 is de samenwerking verder verkend door in overleg met partner GGD het thema gezondheid verder te onderzoeken. Hiervoor zijn ouders, kinderen en medewerkers bevraagd over welk onderdeel binnen dit thema belangrijk vinden om afspraken over te maken. Hierbij valt te denken aan gezonde voeding, vergroening etc.
In de Vondergids vindt u meer informatie over ons Kindcentrum.
In onderstaande visual staat de reis die we samen maken, uitgewerkt.  

Cookie instellingen