Het Groene Lint

De Vonder is onderdeel van Stichting Katholiek Onderwijs Het Groene Lint. Het Groene Lint is een organisatie voor primair onderwijs met scholen in de dorpen Alphen, Baarle-Nassau, Bavel, Chaam, Galder, Riel en Ulicoten. Als een groen lint verbindt de stichting de scholen van deze dorpen: verbonden én uniek. Het Groene Lint bereidt leerlingen voor op een toekomst waarin ze zichzelf kunnen en mogen zijn. Door het aanbieden van een stevige en brede basis van kennis en vaardigheden, zorgen we ervoor dat leerlingen zich in een veilige thuisnabije omgeving optimaal kunnen ontwikkelen tot wereldwijze tieners en later tot wereldwijze burgers. Deze ervaring is een startpunt voor vervolgonderwijs dat past bij de individuele talenten en motivatie van de leerling.

Wilt u meer weten over Het Groene Lint? Klik hier.


Cookie instellingen