Waar werken we aan?

De thema’s waar we ons op De Vonder op gaan richten, zijn onderdeel van het vierjarenplan wat in het Schoolplan is uitgeschreven. Komend schooljaar gaan we ons inhoudelijk richten op de volgende thema’s: 

1. Basisvaardigheid: spellingonderwijs, nieuwe methodiek en nieuwe methode 

Doel: het doel is om de opbrengsten van het spellingonderwijs op De Vonder te verbeteren. Door heldere afspraken met elkaar te maken, weten leerkrachten en kinderen wat er van hen verwacht wordt. Er wordt toegezien op het uitvoeren van samen gemaakte afspraken teneinde een doorgaande ontwikkelingslijn te creëren. 

2. Invoeren kwaliteitskaarten voor basisvaardigheden zoals spelling, taal, rekenen, lezen, digitale geletterdheid gedrag etc. 

Doel: op De Vonder is in hoge mate behoefte aan duidelijkheid. Ergo, er is in hoge mate behoefte aan grip op verschillende processen, door zowel de collega die de afspraak uitvoert als door de collega die toeziet op het nakomen van het uitvoeren van de afspraak. 

3. Ouderbetrokkenheid, driehoek kind, ouder en school versterken 

Doel: het doel is om samenwerking met ouders in het algemeen te verbeteren. Samen met beide kinderopvangpartners gaat gewerkt worden aan integraliteit binnen de vier muren van het Kindcentrum. Dat maakt dat in de laatste periode van schooljaar 2023-2024 toegewerkt gaat worden naar gemeenschappelijk beleid op gebied van ouderbetrokkenheid. 
 
Cookie instellingen